НАКЛАДЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

У березні минулого року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», метою якого є запустити обіг землі сільськогосподарського призначення в Україні. Закон набрав чинності з 01 липня 2021 року.

В зв'язку із прийняттям даного Закону багато громадян України вже розпочали процедуру державної реєстрації належних для них на праві власності земельних ділянок (якщо,звичайно, інформація про їх земельну ділянку ще не була внесена до Державного земельного кадастру та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). І, на жаль, деякі з цих громадян зіштовхнулися з проблемою перетину належних для них земельних ділянок із сусідніми земельними ділянками повністю абочастково.

Накладення меж земельнихділянок (перетин) – коли згідно двох або більше різних землевпорядних документів одна і та ж ділянка землі, розташована на певному відрізку, фактично займає територію іншої, як правило, сусідньої земельної ділянки.

У більшості випадків такий перетин виникає, коли сусід зареєструє свою земельну ділянку на підставі технічної документації,виготовленої іншою землевпорядною організацією,без погодження меж із власником суміжної земельної ділянки. А відповідно до пункту 6 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», однією із підстав для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є: знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини. А у випадку відсутності реєстрації земельної ділянки особа не може повноцінно розпоряджатися своєю власністю: продати, подарувати земельну ділянку або будинок чи іншу споруду, розташовану на такій ділянці.

Є декілька шляхів вирішення даної проблеми: 1) переоформити право власності на земельну ділянку меншого розміру чи іншої конфігурації; 2) звернутися до територіального органу Держгеокадастру у районі (місті) за місцезнаходженням земельної ділянки, якщо йдеться про наступні помилки: допущені з технічних причин (описки); допущені у документаціях із землеустрою; через невідповідність інформаційних систем і кадастрів різних періодів; 3) вимагати в судовому порядку визнання права на земельну ділянку в розмірах, зазначених у документах, що посвідчують право власності на землю, та відповідно до плану такої ділянки, який міститься у державному акті на право власності на земельну ділянку.

Отже, вихід з даної ситуації залежить від власників конкретних наділів землі: чи готовий з них хтось поступитися іншому, чи навпаки, між ними відсутній компроміс – наявний спір з приводу меж земельних ділянок.

Відповідно до ст. 158 Земельного кодексу України, земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

За відсутності спору з приводу меж між суміжними землевласниками, один з них звертається до органу місцевогосамоврядування з проханням змінити або скасувати своє рішення. А у випадку помилки в процесі внесення відомостей до Державного земельного кадастру достатнім буде звернутися до державного кадастрового реєстратора для виправлення цієї помилки.

Якщо ж між землевласниками існує спір, то питання щодо меж земельних ділянок вирішуватиметься у судовому порядку. Конфлікти суміжних землевласників є непоодинокими і, на жаль, немає жодної норми закону, яка врегулювала б вирішення цього питання без порушення прав усіх землевласників та землекористувачів. За останніх кілька років судова практика в сфері земельних спорів пішла значно вперед. Верховним Судом України сформовано чимало правових позицій при вирішенні таких справ, в тому числі і справ з приводу накладення меж земельних ділянок. В моєму здобутку є також не одне позитивне рішення в цій галузі (справа №161/20812/19; справа №140/50887/21).

Але, якщо Ви надумаєте земельний спір вирішувати у судовому порядку, то без кваліфікованої юридичної допомоги Вам буде дуже важко. Оскільки під час підготовки позову до суду потрібно виходити не лише з факту самої накладки, а й з’ясовувати її причини та встановлювати правовий статус земельної ділянки, на яку накладається земля.

Автор: Адвокат Ірина Міщук

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 10/21

тел.: (050) 432 86 64

тел.: (067) 217 93 91

Опубліковано People UA №3(55) зима