Юридичний анонс на 2021 рік

Не всім українцям відомий американський підприємець, але популярний у бізнес-колі Роберт Кійосакі зазначив, що «майбутнє твориться справами сьогоднішнього дня, а не завтрашнього». Хоча й тема юридично-економічного характеру, але актуальна буде усім, хто хоче розуміти, яке законодавство прийнято «сьогодні» та почне діяти «вже завтра» і неабияк змінить суспільно-економічні відносини в Україні. Прочитавши цю публікацію, Ви дізнаєтеся, що чекає нас у Новому 2021 році і які нові закони вступають в силу в найближчому майбутньому.

Мовний закон (ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної»)

З 16 січня 2021 року українською має розміщуватися рекламна інформація, у т.ч. на телебаченні та радіо. Винятки становлять друковані ЗМІ (журнали, газети, бюлетні тощо), що видаються мовами ЄС, які мають право розміщувати рекламу мовою видання. Також з цього дня загальнодержавна і регіональна преси, яківидають тиражі журналів, газет, інших видань недержавною мовою, мають видавати «дзеркальний» тираж українською мовою. Для місцевої преси такі зобов’язання почнуть діяти з 2024 року. На прилавках ви зможете побачити україномовної преси не менш як 50%. Аналогічні обмеження мають і книговидання, які протягом року повинні видавати не менш як 50% україномовних творів.

З 16 липня 2021 року вважатиметься порушенням закону, якщоофіційні веб-сайти або fb-, youtube-, twitter- та інші сторінки будуть використовувати українську мову за обсягом менше іншомовної версії, якщо вона є. Це стосується як органів державної влади, місцевого самоврядування, так і ЗМІ та суб’єктів господарювання, що реалізують товари на території України і зареєстровані в Україні.

Дещо послаблений режим передбачено для іноземних юридичних осіб, що здійснюють господарську діяльність на території України, а саме їх версія веб-сайту державною мовою повинна містити достатню кількість інформації для зрозумілої навігації та розкриття мети діяльності.

Проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів має здійснюватися державною мовою (частина друга ст. 23 Закону), сюди також входять написи на оголошеннях, афішах, інших інформаційних матеріалах про культурно-мистецькі та видовищні заходи і написи на вхідних квитках, за винятком тих заходів, у процесі проведення яких застосування інших мов виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу.

Виняток також встановлено для заходів, які проводяться в порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України, що ще належить конкретизувати у відповідних нормативно-правових актах.

Театральні вистави, виконані та/або показані в державних, комунальних театрах іншою мовою, ніж державна, мають супроводжуватися українськими субтитрами, звуковим перекладом або бути перекладеними державною мовою в інший спосіб.

Будь-яка інформація про екскурсії, мистецькі заходи, експоновані арт-об’єкти, інформаційна продукція музеїв подаватиметься лише державною мовою.

Це саме стосується вхідних квитків та публічних оголошень про мистецькі події. Так само, як і у випадку з квитками на театральні, концертні заходи, дозволяється дублювати інформацію іншою, ніж українська мовою, за умови, що розмір шрифту не перевищуватиме розмір напису державною мовою.

Що стосується іншомовних написів про мистецькі об’єкти, то вони можуть розміщуватися праворуч або нижче від україномовного опису, із дзеркальною до тієї, що зазначена для квитків, умовою про розмір шрифта.

Земельне законодавство

31 березня Верховна Рада ухвалила Закон, яким було внесено ряд змін до законодавчих актів, частина яких набрала чинності в день опублікування, але найбільш вагома частина законодавчих актів вступить в дію з 1 липня 2021 року.

Зокрема, внесено зміни в ряд статей Земельного кодексу України, яким було відкрито ринок землі. Водночас, існують ряд обмежень як в цілому, так і з встановленням терміну дії (обмежень).

Набувати право власності зможуть громадяни України, юридичні особи України, створені й зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади, територіальні громади та держава.

Також таке право отримали банки, однак лише в порядку звернення стягнення на нихяк на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.

Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення. Цей абзац втрачає чинність за умови та з дня схвалення на референдумі рішення, визначеного в абзаці восьмому частини першої цієї статті.

Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками, (контролерами) яких є особи, які не є громадянами України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення цього на референдумі.

За будь-яких умов забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, учасниками або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, – на земельні ділянки сількогосподарського призначення і які розташовані ближче 50 км від державного кордону України.

Також не мають права набуття у власність юридичні особи, учасниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом.

Загальна площа земель сільськогосподарського призначення у власності громадян та юридичних осіб не може перевищувати 10 тисяч га.

Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності забороняється.

Купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання. Переважне право на придбання земельної ділянки може бути передано його суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт має письмово повідомити власника земельної ділянки.

До 1 січня 2024 року громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином до набрання чинності цим абзацом;

Також існує ряд заборон на цей період, що стосуються набуття права власності юридичними особами.

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в насправді (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.

Закон України «Про споживче кредитування»

Відповідно до змін з 01 січня 2021 року кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, а також договори, в яких розмір позики не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, відноситимуться до споживчих кредитів та регулюватимуться цим законом.

Зокрема, передбачено, що максимальний сукупний розмір штрафів і пені за порушення боржником виконання кредитних зобов’язань згідно договору про надання споживчого кредиту не може перевищувати розмір подвійної суми, одержаної споживачем за цим договором і не може збільшуватись за домовленістю сторін.

Важливість цих змін у тому, що простим споживачам не доведеться виплачувати банкам та установам пеню і штрафи, які раніше нараховувались в незрозумілий для споживачів спосіб, коли на позичені 2 тисячі гривень нараховували 20 тисяч пені та штрафів.

Сімейний кодекс України також відчув змін.

Зокрема, з 01.01.2021р передбачено можливість змінювати Ваше ім’я по батькові. Причиною таких змін став факт, коли в однієї українки батько залишив родину в її 12-річному віці, а чинне законодавство дозволяло їй змінювати лише ім’я та прізвище. Європейський суд з прав людини вказав на порушення її прав національним законодавством, саме тому й прийнято такі зміни у Верховній Раді України.

Автор: адвокат Віталій Жуковський

м.Луцьк, вул. Лесі Українки 10, оф. 21

тел.: +38 (099) 1753495

 

Опубліковано "People UA" № 5(51), грудень 2020