ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З НЕРУХОМОГО МАЙНА

Арешт нерухомого майна – це суттєва проблема, з якою можуть зіштовхнутись його власники. Внаслідок такого арешту власник арештованого майна позбавлений повною мірою розпоряджатися своїм майном, що може створити для нього негативні наслідки. Арешт на нерухоме майно в цивільному провадженні може накладатися як забезпечення позову, а також виконавцем під час проведення виконавчих дій.

Законодавство України, що регулює правовідносини на стадії примусового виконання судових рішень, на жаль, не є досконалим та має прогалини. Відповідно наявність цих прогалин призводить до багатьох проблем.

Однією з таких проблем є непоодинокі випадки, коли під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії шляхом винесення постанови про арешт майна боржника, проте після закінчення виконавчого провадження, всупереч вимогам ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження», цей арешт не знімається. При цьому з моменту закінчення виконавчого провадження може минути не один рік, виконавче провадження може бути знищене у зв'язку з закінченням строків його зберігання, боржник втратить статус боржника, проте арешт з його майна знятий не буде.

Тож спробуємо розібратись, як вийти з ситуації, коли виконавче провадження закінчене, проте особа й надалі не може вільно володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном, оскільки з нього не знято арешт.

Насамперед слід звернутися із письмовою заявою до державного виконавця з вимогою припинити порушення права шляхом зняття арешту з майна. Однак, як правило, такі звернення залишаються без задоволення державних виконавців. Тому особа, чиє право порушене, мусить шукати його захисту в судовому порядку.

Проаналізувавши судову практику з вищеописаних питань, я виділила три шляхи судового захисту для зняття арешту з належного Вам на праві приватної власності майна вже після закінчення виконавчого провадження.

Перший шлях – це звернення до суду, який видав виконавчий документ із скаргою на дії (бездіяльність) виконавця, в якій потрібно просити суд зобов’язати державного виконавця зняти арешт з майна. Таку скаргу Ви можете подати до суду протягом 10 днів з моменту отримання від виконавця листа, згідно якого він відмовить Вам у задоволенні Ваших вимог. Однак, на мою думку, такий спосіб захисту порушеного права у даних правовідносинах не є зовсім досконалим, оскільки, по-перше, не до кінця зрозуміло, які повноваження має державний виконавець на скасування арештів за межами будь-якого виконавчого провадження. По-друге, після закінчення виконавчого провадження особа-боржник втрачає статус боржника.

Інший шлях вирішення такої ситуації – це звернення до адміністративного суду з позовною заявою, у якій потрібно просити суд зобов'язати орган Державної виконавчої служби зняти арешт з нерухомого майна позивача. При цьому, на відміну від цивільного, в адміністративному провадженні в якості відповідача слід залучити саме відповідний відділ Державної виконавчої служби.

Крім того, при виборі способу захисту в даних правовідносинах варто відрізняти особу–власника майна, яка мала статус боржника у виконавчому провадженні, від особи – власника майна, відмінної від боржника, на майно якої накладено арешт у виконавчому провадженні. Особі – власнику майна, на яке накладено арешт, котрий не є боржником, потрібно звертатись до цивільного суду з позовною заявою про визнання права власності та зняття арешту з майна. Тобто судова практика вирізняє ще третій спосіб захисту прав власників арештованого майна.

Всі три вищеописані шляхи захисту прав власників арештованого майна мають свою специфіку та складнощі. Саме тому під час вирішення питання про зняття арешту з Вашого майна необхідно правильно оцінити усі юридичні тонкощі та побудувати правильну стратегію для зняття такого арешту. Тому без кваліфікованої юридичної допомоги Вам буде дуже важко прийняти правильне рішення щодо способу Вашого захисту.

Автор: Адвокат Ірина Міщук

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 10/21

тел.: (050) 432 86 64

тел.: (067) 217 93 91

Фотограф: Аліна Мендак

Опубліковано лютий 2022. Друк в журналі "People UA" №4(56), весна 2022